دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 1-174 
4. نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق»

صفحه 84-107

محسن نورائی؛ سید حسین کریم پور؛ محمد هادی یدالله پور