دوره و شماره: دوره 22، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 1-173 
3. تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود

صفحه 50-79

محمدصادق حیدری؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حبیب الله حلیمی جلودار


5. تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل)

صفحه 108-131

مهدی مختارزاده نیکجه؛ سید محمدعلی ایازی؛ مهرداد عباسی؛ مهدی مهریزی طرقی