دوره و شماره: دوره 8، 29-30 - شماره پیاپی 29، تابستان 1381، صفحه 1-370 (ویژه علامه طبرسی) 
9. نقدى سندشناسانه بر احادیث مجمع البیان

صفحه 146-171

نعمت‏ اللَّه صالحی نجف ‏آبادی


16. زن مسلمان و چالش هاى زمان

صفحه 330-349

زهره علی حمّود؛ سید حیدر علوی نژاد