کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 20
1. نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن

دوره 21، شماره 78، بهار 1395، صفحه 64-85

سید محمود طیب حسینی


2. نگاهی نو به «آیات محکمات و متشابهات»

دوره 19، شماره 73، بهار 1392، صفحه 4-37

روح الله ملکیان


3. مفهوم «تأویل» در سوره یوسف (ع)

دوره 15، 59-60، زمستان 1388، صفحه 232-252

حسن رهبری


4. اصول و مبانی تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی

دوره 14، شماره 53، بهار 1387، صفحه 164-185

مهدی رضوانی پور


6. معناشناسى تأویل در روایات

دوره 10، 37-38، تابستان 1383، صفحه 302-313

محمد فرجاد


7. چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن

دوره 10، 37-38، تابستان 1383، صفحه 286-301

عباس اسماعیلی زاده


9. اسماعیلیه و علوم قرآنی (1)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1381، صفحه 190-207

محمد بهرامی


12. تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها

دوره 6، 21-22، تابستان 1379، صفحه 64-95

سید ابراهیم سجادی


13. بازنگرى در حقیقت تأویل

دوره 6، 21-22، تابستان 1379، صفحه 96-129

سید ابراهیم سجادی


14. گفت و گو با استاد معرفت

دوره 6، 21-22، تابستان 1379، صفحه 272-295

حسن خرقانی


15. هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر

دوره 6، 21-22، تابستان 1379، صفحه 131-177

محمد بهرامی


16. هرمنوتیک متون مقدس

دوره 4، 15-16، زمستان 1377، صفحه 356-383

محمد فرجاد


18. نمادهای تفسیر اهل‏ بیت (ع)

دوره 2، 5-6، تابستان 1375، صفحه 20-53

سید حسین هاشمی


19. تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع)

دوره 2، 5-6، تابستان 1375، صفحه 196-211

حمید آگاه


20. نخستین صحیفه تفسیرى، مصحف على(ع)

دوره 2، 5-6، تابستان 1375، صفحه 214-245

حسن حکیم باشی