کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 69
1. کشف دلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 24، شماره 90، بهار 1398، صفحه 5-30

غلامرضا بهروزی لک؛ حسین میرچراغ خانی


2. مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن

دوره 23، شماره 86، بهار 1397، صفحه 76-101

احمد سلامی؛ سید محمدعلی ایازی


3. اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن

دوره 23، شماره 86، بهار 1397، صفحه 54-75

محمد بهرامی


4. قرآن، سنجه گزارش‌های تاریخی زندگی پیامبر اعظم (ص)

دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 108-125

محمدحسین دانش‌کیا


5. نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

دوره 22، شماره 82، بهار 1396، صفحه 30-53

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی


6. میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره

دوره 22، شماره 82، بهار 1396، صفحه 150-173

علی حاجی خانی؛ کاووس روحی برندق؛ عیسی متقی زاده؛ مصطفی رستمی کیا


8. بررسی کاربرد واژگان عدالت و تمدن ونسبت آن ها با یکدیگر در قرآن

دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 4-29

محمد باغستانی کوزه گر


9. دیدگاه فقه‌گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف(ع)

دوره 21، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 104-133

محمد امامی؛ محمد میرزایی


10. نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 74-95

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی


11. تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1394، صفحه 160-189

محمد مهدی مسعودی


13. لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن

دوره 20، شماره 75، تابستان 1394، صفحه 128-159

قاسم بستانی


15. ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن

دوره 20، شماره 74، بهار 1394، صفحه 146-171

کاظم استادی


16. درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن

دوره 19، شماره 73، بهار 1392، صفحه 38-51

سید حسین سیدی؛ فرحناز شاهوردی


18. ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم

دوره 18، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 52-69

امید خانه زاد


19. تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن

دوره 18، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 4-21

سید حسین سیدی؛ زهرا حامدی شیروان


20. تفسیر قرآنی تاریخ

دوره 18، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 144-176

صائب عبدالحمید؛ محمد باغستانی کوزه‌گر


21. کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن

دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 54-81

محمد آ.س. عبدالحلیم؛ ابوالفضل حرّی


22. تعریف مفاهیم اخلاقی و ساختارهای قرآنی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 4-35

محمد عالم‌زاده نوری


23. زبان‌شناسی خطاب در قرآن

دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 82-98

شهره شاهسوندی؛ امید خانه زاد


24. امکان سنجی معرفت شناختی رابطه قرآن و جامعه‌شناسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 100-117

سید محمد میرسندسی


25. بررسی ساختار تفضیل در استنباط نظام اخلاقی از گزاره‌های دینی

دوره 18، شماره 69، بهار 1391، صفحه 60-91

محمد عالم‌زاده نوری