کلیدواژه‌ها = قرآن
الگوی جانشین‌پروری در سازمان از منظر قرآن (بُعد ساختاری)

دوره 27، شماره 104، آذر 1401

10.22081/jqr.2022.63882.3528

محمد تقی روحانی؛ اسماعیل رستمی نیا؛ وحید وثوقی راد


واکاوی واژه‌پژوهی آیات قرآن در روایات تفسیری امام رضا (علیه السلام) بر اساس روش تحلیل متن

دوره 27، شماره 103، شهریور 1401

10.22081/jqr.2022.63196.3470

سید ادریس ناصری عیلامی؛ رحمت اله عبدالله زاده آرانی؛ سید عبدالرسول حسینی زاده؛ لیلا السادات مروجی


بررسی تحلیلی مفهوم «بشارت» به «عذاب الیم» در قرآن

دوره 27، شماره 102، خرداد 1401، صفحه 59-80

10.22081/jqr.2022.61972.3340

نصیرالدین جوادی؛ فریبا فهامی


بازپژوهی معنای واژه «مهجوراً» در آیه 30 سوره فرقان

دوره 26، شماره 101، بهمن 1400، صفحه 5-24

10.22081/jqr.2022.60831.3227

رحمان عشریه؛ سید محمد حسینی پور


چالش‌های واکاوی اصطلاحات تخصصی علوم انسانی در قرآن

دوره 26، شماره 100، آذر 1400، صفحه 25-46

10.22081/jqr.2021.59486.3100

حسین شجاعی؛ محمد حسین اخوان طبسی


کشف دلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 24، شماره 90، خرداد 1398، صفحه 5-30

10.22081/jqr.2018.50943.2017

غلامرضا بهروزی لک؛ حسین میرچراغ خانی


مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن

دوره 23، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 76-101

10.22081/jqr.2018.46996.1480

احمد سلامی؛ سید محمدعلی ایازی


نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

دوره 22، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 30-53

10.22081/jqr.2017.45975.1309

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی


میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره

دوره 22، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 150-173

10.22081/jqr.2017.46075.1324

علی حاجی خانی؛ کاووس روحی برندق؛ عیسی متقی زاده؛ مصطفی رستمی کیا


دیدگاه فقه‌گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف(ع)

دوره 21، شماره 80، آذر 1395، صفحه 104-133

محمد امامی؛ محمد میرزایی


نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول

دوره 21، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 74-95

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی


لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن

دوره 20، شماره 75، شهریور 1394، صفحه 128-159

قاسم بستانی


تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی

دوره 20، شماره 75، شهریور 1394، صفحه 160-189

محمد مهدی مسعودی